• Utmaningen arrangerades första gången 1984. Kjell Stockhaus och Karl-Erik Selin kläckte idén i samband med att Nora Kommun och Noras köpmän instiftade Noradagarna för att utöka det magra utbudet av aktiviteter i Nora under juli månad.

 • Utmaningen blev snabbt ett av de populäraste inslagen under Noradagarna. Torget och kyrkvallen bokstavligen kryllade av människor som ville se alla lokala förmågor, unga som gamla kämpa mot varandra.

 • Sim- och cykelmomenten har avgjorts på samma sträckor medan löpningen skett på lite olika banor. Det är därför svårt att jämföra tiderna.
  De senaste 7-8 åren har dock banan varit identisk förutom att starten flyttades från torget till Strandpromenaden 2006 samt att vattenstart infördes 2011

 • Av olika skäl arrangerades tyvärr ingen tävling år 1990.
  2020 samt 2021 kunde inte heller tävlingen genomföras med anledning av Covid-19.

 • Fastän Utmaningen marknadsförs som en lekfull sommartriathlon där det är viktigare att delta än att vinna har tävlingen på senare år haft nöjet att se ett antal "riktiga" triathleter som deltagare. De passar på att under en kort och intensiv tävling bl.a. träna på de viktiga växlingarna mellan de olika tävlingsmomenten.
   

 • Flest segrar bland männen har IFK Noras Torbjörn Widström. Han har vunnit vid 5 tillfällen. Lika många segrar har Gabi Jönsson, Kumla/Örebro AIK. Hon har vunnit åren 2000-2003 samt 2005 i stor stil. Ulrika Carlsson, Nora SS samt Lotta Nilsson, Nora har båda 3 segrar.

 • IFK Noras Peter Comét toppar listan över antalet genomförda tävlingar. Han har deltagit vid 35 tillfällen, dvs. samtliga lopp. Därefter följer Per Eklöf som representerat både OK Milan och IFK Nora med 15 tävlingar.
  Lotta Jedselius, Folktandvården m.m. är den kvinna som deltagit vid flest tillfällen, 10.

 • 2010 passerades 100-vallen vad gäller antalet deltagare. Av säkerhets- och utrymmesskäl tvingades vi att begränsa antalet deltagare som tilläts starta. Mycket tråkigt för de som kom för sent till anmälningen men vi hade inget val. Planeringen inför nästa år är redan påbörjad. Kanske kan vi hitta en lösning så att fler kan delta. 105 deltagare tog sig runt banan och fick uppleva en trängsel utan dess like efter målgången på torget.

 • Vattenstart och förändringar vid växlingarna genomfördes 2011. Det innebär att tävlingen nu utan problem kan svälja drygt 100 deltagare.
   

 • 2013 ökade antalet deltagare markant, 139 tävlande fullföljde tävlingen och det var stor trängsel vid anmälan, på växlingsplatserna och vid målområdet.
  En del förändringar kommer att göras till nästa år för att råda bot på detta, bl.a. inför vi möjlighet till föranmälan.
  Tyvärr inträffade i år en olycka som kunde slutat riktigt allvarligt då en bilist trotsade vägvaktens uppmaning att stanna och körde rakt ut på Storgatan där cyklister passerade. Eftersom vägarna inte är avstängda finns alltid risken att en sådan händelse kan inträffa.
   

 • 2014 genomfördes alltså stora förändringar vid de båda växlingszonerna vilket gjorde att det inte alls blev lika trångt som tidigare år. Föranmälan innebar också att kaoset och stressen på torget före start uteblev. Antalet deltagare är nu maximerat till 150.

Samtliga resultatlistor samt en del bilder och artiklar
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023