Bilder från jubileumsfesten på Nora Stadshotell 2007-09-29.
P.g.a. svåra ljusförhållanden blev inte bildkvalitén den önskade.
Vi tar tacksamt emot bilder från alla som fotograferade.
Maila peter.comet@ifknora.com