. Medlemsavgifterna betalas in på huvudstyrelsens bankgiro 171-1399. Medlemsavgiften är 150:- men bara 75:- för de som är yngre än 17 år...
 

                  IFK Noras Huvudstyrelse m.m.

Bilder från jubileumsfesten


År 2015 har Huvudstyrelsen följande utseende:

Ordförande:
Johan Johansson, 141 12, 070-682 26 37 johanmilan@yahoo.se
Sekreterare:
Rolf Grönroos
Kassör:
Anita Grönroos 
Ledamot:
Kenneth Karlsson, 101 09
Kerstin Johansson
Suppleanter:
Bengt Nilsson, 0587-254 94  bengtnilsson@oreline.net
Representant i Föreningsalliansens styrelse:
Johan Johansson, 141 12, 070-682 26 37 johanmilan@yahoo.se
Suppleant:

Revisorer:
Sven-Erik Nykvist
Gerd Erlandsson
Klubbrumsföreståndare:
Hur denna funktion ska utformas kommer att diskuteras av huvudstyrelsen.
Valberedning:
Kolë Lleshi, Peter Grönlund
 

Medlemsavgifterna betalas in på huvudstyrelsens bankgiro 171-1399
Årsavgifterna är 150:- från och med det år medlemmen fyller 17 år samt 75:- för de som är yngre än 17 år.
 

Nedan följer sektionsstyrelserna

Friidrottssektionen 2017:
Ordförande:
Sofie Semstrand,
070-659 56 91, semstrand@hotmail.com
Vice ordförande:
Per Lindén, 070-339 70 23, perraberra@hotmail.com
Sekreterare:
Erik Henrysson,
070-293 98 56, erik.henrysson@skola.nora.se
Kassör:
Bengt Nilsson,
070-630 74 33, bengtnilsson4801@gmail.com
Ledamöter:
Jill Widén, Jill@jillwiden.com
Kolë Lleshi,
073-718 45 89
Rodney Hundermark, 070-214 46 62
Mikael Persson


Handbollssektionen 2017:
Ordförande:
Per Allan Andersson, perallan.primon@gmail.com, 076-103 85 28
Sekreterare:
Monica Aspemyr, maspemyr@gmail.com
Kassör:
Evelina Daugaard, ifknorahandboll@daugaard.se, 070-239 36 43
Ledamöter:
Anna Maria Borgshed, anna-maria.b@telia.com
Agnes Steiner, agnessteiner69@hotmail.com
Henrik Sannerstedt

Långlöpningssektionen 2017:
Ordförande:
Ronny Öberg,
Sekreterare:
Eric Malm,
Kassör:
Daniel Borg, daniel.borg05@telia.com
Ledamot:
Daniel Nilsson,
Joakim Oskarsson, 0587-136 86 joakim.oskarsson@hotmail.com
Suppleanter:
Kenneth Carlsson, k34.carlsson@hotmail.com
Peter Comét, peter.comet@ifknora.com

Valberedning:
Hanna Fridhamre, familjenjonsson@hotmail.com
Peter Grönlund, peter.vattugrand@gmail.com

Bowlingsektionen:
Från och med 1/5 2006 och tills vidare kommer Bowlingsektionen i IFK Nora att vara vilande.