Kom ihåg att betala medlemsavgiften!
 

                  IFK Noras Huvudstyrelse m.m.


År 2020 har Huvudstyrelsen följande utseende:

Ordförande:
Daniel Magnusson
Sekreterare:
Uppdraget delas mellan styrelseledamöterna.
Kassör:
Daniel Borg, 070-359 72 28 daniel.borg05@telia.com
Ledamöter:
Sofie Semstrand, 070-659 56 91, semstrand@hotmail.com
Evelina Daugaard, ifknorahandboll@daugaard.se, 070-239 36 43
Kerstin Johansson, 070-461 10 14 noraskog@yahoo.se
Suppleant:
Mattias Gerlström
Johan Johansson, 070-682 26 37 johanmilan@yahoo.se

Representant i Föreningsalliansens styrelse:
Johan Johansson, 070-682 26 37 johanmilan@yahoo.se

Revisorer:
Sven-Erik Nykvist, 0587-143 90 svenerik.nykvist@telia.com
Lars-Åke Boman, 070-313 73 96

Valberedning:
Ulf Carlson, uffec@hotmail.se
Peter Grönlund, peter.vattugrand@gmail.com

 

Klicka för information angående medlemsavgifterna till friidrottssektionen.

Nedan följer sektionsstyrelserna

Friidrottssektionen 2021, (inkl. f.d. långlöpning):
Ordförande:
Sofie Semstrand,
070-659 56 91, semstrand@hotmail.com
Vice ordförande:
Peter Comét, 070-257 43 21, peter.comet@ifknora.com 
Sekreterare:
Hanna Fridhamre,
familjenjonsson@hotmail.com 
Kassör:
Daniel Borg, 070-328 97 82 daniel.borg05@telia.com 
Ledamöter:
Erik Henrysson, 070-293 98 56, erik.henrysson@skola.nora.se 
Elin Larsson
Johan Honkanen
Fredrik Sandberg
Sara Kleist
Suppleant:
Daniel Magnusson

Valberedning:
Michael Schweidenbach
Vakant


Handbollssektionen 2020:
Ordförande:
Mattias Gerlström, mattiasfolkan13@gmail.com, 072-850 21 17
Sekreterare:
Styrelsen turas om att föra protokoll vid mötena.
Kassör:
Evelina Daugaard, ifknorahandboll@daugaard.se, 070-239 36 43
Ledamöter:
Peter Lindahl
Samira Rastoder Mehanovic
Annakarin Ahderinne

Bowlingsektionen:
Från och med 1/5 2006 och tills vidare kommer Bowlingsektionen i IFK Nora att vara vilande.