IFK Noras Huvudstyrelse m.m.


År 2022 har Huvudstyrelsen följande utseende:

Ordförande:
Daniel Magnusson, dannefriidrott@hotmail.com 
Sekreterare:
Ulf Carlson,
uffec@hotmail.se
Kassör:
Daniel Borg, 070-359 72 28 daniel.borg05@telia.com
Ledamöter:
Sofie Semstrand, 070-659 56 91, semstrand@hotmail.com
Kerstin Johansson, 070-461 10 14 noraskog@yahoo.se
Suppleant:
Johan Johansson, 070-682 26 37 johanmilan@yahoo.se

Revisorer:
Sven-Erik Nykvist, 0587-143 90 svenerik.nykvist@telia.com
Lars-Åke Boman, 070-313 73 96

Valberedning:
Vakant
 

Kallelse till huvudstyrelsens årsmöte tisdag 28/3

 

2023_dagordning årsmöte_hs.pdf 2023_verksamhetsberättelse huvudstyrelsen.pdf 2023_handbollen.pdf
 
Klicka för information angående medlemsavgifterna till friidrottssektionen.

Nedan följer sektionsstyrelserna

Friidrottssektionen 2023, (inklusive före detta långlöpning):
Ordförande:
Sanna Isosalo Nilsson, 070-960 33 00

Vice ordförande:
Peter Comét, 070-257 43 21, peter.comet@ifknora.com 
Sekreterare:
Hanna Fridhamre,
familjenjonsson@hotmail.com 
Kassör:
Daniel Borg, 070-328 97 82 daniel.borg05@telia.com 
Ledamöter:
Erik Henrysson, 070-293 98 56, erik.henrysson@skola.nora.se 
Michael Schweidenbach
Martin Nilsson, 073-025 89 47
Suppleanter:

Fredrik Sandberg
Elin Larsson

Valberedning:
Herman Fernström, herman.fernstrom@gmail.com 

Joacim Nilsson, nilsjoacimnilsson@hotmail.com 


Handbollssektionen 2020:
Ordförande:
Mattias Gerlström, mattiasfolkan13@gmail.com, 072-850 21 17
Sekreterare:
Styrelsen turas om att föra protokoll vid mötena.
Kassör:
Evelina Daugaard, ifknorahandboll@daugaard.se, 070-239 36 43
Ledamöter:
Samira Rastoder Mehanovic
Annakarin Ahderinne

Bowlingsektionen:
Från och med 1/5 2006 och tills vidare kommer Bowlingsektionen i IFK Nora att vara vilande.