. Huvudstyrelsens årsmöte hålls tisdag 26/3 kl.19:00 i föreningarnas hus.....
 

                  IFK Noras Huvudstyrelse m.m.

Bilder från jubileumsfesten


År 2017 har Huvudstyrelsen följande utseende:

Ordförande:
Johan Johansson, 070-682 26 37 johanmilan@yahoo.se
Sekreterare:
Rolf Grönroos, 073-383 71 13 r.gronroos@hotmail.com
Kassör:
Daniel Borg, 070-359 72 28 daniel.borg05@telia.com
Adjungerad kassör:
Ann-Charlott Eriksson, 070-953 38 08 lotta.erntorp@telia.com
Ledamot:
Jan Björkman, 0587-143 58 janne@mauritzab.se
Kerstin Johansson, 070-461 10 14 noraskog@yahoo.se
Suppleant:
Sofie Semstrand, 070-659 56 91 semstrand@hotmail.com

Representant i Föreningsalliansens styrelse:
Johan Johansson, 070-682 26 37 johanmilan@yahoo.se

Revisorer:
Sven-Erik Nykvist, 0587-143 90 svenerik.nykvist@telia.com
Lars-Åke Boman, 070-313 73 96

Valberedning:
Kolë Lleshi, 073-718 45 89 kolelleshi@gmail.com
 

Medlemsavgifterna betalas in på huvudstyrelsens bankgiro 171-1399
Årsavgifterna är 150:- från och med det år medlemmen fyller 17 år samt 75:- för de som är yngre än 17 år.
 

Nedan följer sektionsstyrelserna

Friidrottssektionen 2017:
Ordförande:
Sofie Semstrand,
070-659 56 91, semstrand@hotmail.com
Vice ordförande:
Per Lindén, 070-339 70 23, perraberra@hotmail.com
Sekreterare:
Erik Henrysson,
070-293 98 56, erik.henrysson@skola.nora.se
Kassör:
Bengt Nilsson,
070-630 74 33, bengtnilsson4801@gmail.com
Ledamöter:
Jill Widén, Jill@jillwiden.com
Kolë Lleshi,
073-718 45 89
Rodney Hundermark, 070-214 46 62
Mikael Persson


Handbollssektionen 2017:
Ordförande:
Per Allan Andersson, perallan.primon@gmail.com, 076-103 85 28
Sekreterare:
Monica Aspemyr, maspemyr@gmail.com
Kassör:
Evelina Daugaard, ifknorahandboll@daugaard.se, 070-239 36 43
Ledamöter:
Anna Maria Borgshed, anna-maria.b@telia.com
Agnes Steiner, agnessteiner69@hotmail.com
Henrik Sannerstedt

Långlöpningssektionen 2018:
Ordförande:
Ronny Öberg, ronny_oberg@hotmail.com
Vice ordförande:
Eric Malm, e.malm@telia.com
Sekreterare:
Hanna Fridhamre, familjenjonsson@hotmail.com
Kassör:
Daniel Borg, daniel.borg05@telia.com
Ledamot:
Daniel Nilsson, daniel.nilzzon@gmail.com
Ingemar Berglund, ingemar.berglund@assemblin.se
Suppleanter:
Kenneth Carlsson, k34.carlsson@hotmail.com
Peter Comét, peter.comet@ifknora.com

Valberedning:
Ulf Carlson, uffec@hotmail.se
Peter Grönlund, peter.vattugrand@gmail.com

Bowlingsektionen:
Från och med 1/5 2006 och tills vidare kommer Bowlingsektionen i IFK Nora att vara vilande.