Terräng-DM 2018-10-20
En varvbana på 4km som löps 2 alternativt 3 varv. Uppmätt med GPS-klocka av Per Eklöf.
Resultatlista i pdf-format
Bilder från tävlingen
 
 
Terräng-DM 2012-04-14
Sträckor 2150 resp. 4350m. Kontrollmätt 2008 av förbundsbanmätare Bertil Sundin Örebro.
Resultatlista i pdf-format

Bilder från tävlingen. Fotograf Östen Eklöf

Filmer från tävlingen, tagna av Johan Ingjald, IF Start
 
 
Terräng-DM 2008-04-19
Sträckor 2150 resp. 4350m. Kontrollmätt 2008 av förbundsbanmätare Bertil Sundin Örebro.
Resultatlista i pdf-format
Bilder från tävlingen
Banprofil - gäller för båda tävlingarna