Banprofil Nora Marathon.Vätskekontroller finns efter 6,6 km. samt vid start- och målområdet. Dessutom finns det en enklare kontroll efter 3 km. på varv 2, 3 och 4.